عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف: ممیزی یک عنصر کلیدی در حاکمیت بالینی می باشد به تعبیری ممیزی مکانیسمی را فراهم می کند که در آن کوشش برای موفقیت در درمانها و کارها پایش گردد ممیزی در واقع به سوال زیر پاسخ می دهد :

چند درصد از اعمال و کارهای انجام شده به نتیجه مطلوب رسیده می باشد .

برای مثال: درصد افراد واجد شرایطی که به موقع استرپتوکیناز دریافت کرده اند، درصد بیماران دیابتی که موقع ترخیص از لحاظ چشمی معاینه شده اند. درصد CPR های موفق، درصد افراد مبتلا به زخم بستر در ICU

بهره گیری از اطلاعات برای حاکمیت بالینی

” اطلاعات زیربنای هر سیستم دارای استاندارد و کیفیت می باشد ”

حاکمیت بالینی بیمار و ایمن بودن او از خطرات احتمالی را به عنوان اولین محور خود معرفی می نماید . قسمت های مختلف بخش سلامت از وجود یک سیستم اطلاعاتی منسجم در راستای سلامتی و مراقبت های اجتماعی منتفع خواهند گردید. یک چنین سیستمی بایستی نیازهای اطلاعاتی بیماران، کارکنان بالینی و بخش های مختلف سلامتی و مراقبت های اجتماعی را در برگیرد پیاده سازی و گسترش سیستم های اطلاعات سلامت منسجم و پایا منجر به توانمندسازی کارکنان بخش سلامت و تصمیم گیری در جهت افزایش اندازه پوشش، بهبود کیفیت و کارایی خدمات بخش سلامت می گردد. در بسیاری از کشورها بسیاری از سازمان های ارایه دهنده خدمات سلامت در همکاری با وزارت بهداشت، دانشگاه ها، سازمان های غیردولتی و سایر مراکز ارایه دهنده خصوصی به پیشتیبانی از سیستم های یکپارچه سازی اطلاعات از طریق ایجاد استانداردها و مکانیزم های تبادل اطلاعات پرداخته اند

حاکمیت خدمات بالینی ، مدیریت صحیح توانمندیهای نیروی انسانی حاذق را یک اصل مهم جهت تحقق اهداف خود می شمرد .

ابزارهای اطلاعاتی لازم در این زمینه عبارتند از :

– بانک اطلاعات کارکنان و تعبیه آن در دل HIS

– فرم تفاهم نامه کارکنان و متخصصین استوار بر حاکمیت بالینی

– فرم ارزشیابی عملکرد

– وجود فرآیند بازخورد به خود افراد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

مدیریت کارکنان

تا اینجا در مورد ابعاد مختلف حاکمیت خدمات بالینی بحث شده می باشد. اما نکته مهم آن می باشد که این اقدامات بایستی چگونه و توسط چه افرادی و با چه خصوصیات و توانایی‌هایی پیاده شوند. مدیریت کارکنان، به موضوعاتی می‌پردازد که مهمترین منبع ارائه خدمات بالینی (کارکنان) را در راستای اهداف حاکمیت خدمات بالینی قرار دهد. (وزارت بهداشت،1390)

یکی از حیطه های مدیریت منابع ، مدیریت کارکنان می باشد با انتخاب صحیح نیروهای انسانی می توان بنیان صحیحی برای سازمان تدارک دید. مدیریت کارکنان شامل به کارگیری و انتخاب  کارکنان ، ارزیابی و نظارت بر آنان توسعه مهارتهای فردی و شغلی و تامین رفاه ایشان می باشد .

با در نظر داشتن تعریف بالا مدیریت کارکنان شامل موارد زیر می باشد :

  • جای گذاری هر فرد در جایگاه خودش
  • توسعه و پیشرفت محیط کار
  • اطمینان از رضایت شغلی کارکنان

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل.

اهداف فرعی:

1- مطالعه تاثیر تعهد مدیریت بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

2- مطالعه تاثیردید سیستمی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

3- مطالعه تاثیرفضای باز و آزمایشگری  بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

4- مطالعه تاثیرانتقال و یکپارچگی دانش بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل