عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مسئله

حاکمیت بالینی نیازمند آن می باشد که توسط فرهنگی که برای یادگیری مداوم ارزش قایل شده و آن را کلید موفقیت در مسیر ارتقای کیفیت می­داند، پایه­ریزی گردد.سازمانی می­تواند ادعا کند که توانایی اجرای حاکمیت بالینی را دارد که یکی از اجزای مهم (مدیریت خطر)  این چهارچوب را تحت کنترل داشته باشد اما برای مدیریت خطر نیازمند کارکنانی مجرب و دارای دانش و مهارت کافی می باشد .آموزش، مهارت­آموزی و توسعه دانش پرسنلی و یادگیری سازمانی یک فرایند ادغام یافته در حاکمیت بالینی می باشد. این امر نه فقط به پرسنل برای ارتقای مهارت­هایشان کمک می­کند بلکه باعث کمک و طرفداری  از آن ها برای انجام کار به شیوه­های مختلف می­گردد. هدف کلیه برنامه­های آموزشی کارکنان شامل موارد زیر می باشد:

 • ایجاد فرصت رشد و توسعه عادلانه مهارت و دانش کلیه کارکنان سازمان در زمینه شغلی و کاری خود
 • فراهم کردن برنامه های مختلف آموزشی داخل و یا خارج سازمانی
 • برگزاری برنامه های آموزشی مورد نیاز با در نظر داشتن نیازسنجی های انجام شده

توسعه مستمر دانش و مهارت­های شغلی یا  [1]CPDلازمه هر سازمانی می باشد که می­خواهد حاکمیت بالینی را به اجرا در آورد. توسعه مستمر دانش و مهارت­های شغلی عبارت می باشد از فرایند یادگیری مداوم برای تمام افراد و تیم­های حرفه­ای، که بتوانند توانایی­های خود در روبرو شدن با نیازهای بیماران، گسترش داده و به ارائه خدمات سلامت بپردازند.

اساس «توسعه دانش و مهارت شغلی» یا CPD  آن می باشد که مختص کارکنان بالینی مانند پزشکان نیست. شواهد متعددی، اهمیت نیاز سنجی را قبل از طرح­ریزی و اجرای برنامه­های آموزشی­، نشان می­دهد، برای آموزش افراد، تدریس صرف دستورالعمل­ها کافی نیست بلکه فعالیت­هایی که آنان را تشویق به مشارکت، بحث و کارعملی کند، موثرتر می باشد.

توسعه مستمر دانش و مهارت­های شغلی ( CPD ) زمانی می باشد که یادگیری دارای  خصوصیات زیر باشد:

 • دانش پذیر، آشنایی قبلی با مطلب داشته باشد.
 • براساس نیاز سنجی انجام شده از فرد­، برنامه ریزی گردد.
 • بر محور معضلات او بنا گردد.
 • مشارکت فعال فرد را در طی آموزش در برداشته باشد.
 • از منابع خود دانش پذیر، بهره گیری کرده و براساس تجربیات او ارائه گردد.
 • شامل بازخورد­های به موقع و مرتبط باشد.
 • وقتی ارائه گردد که فرد نیاز به دانستن آن را حس و تجربه کرده باشد.
 • با خود ارزیابی همراه باشد.

یکی از ابزارهای توسعه مستمر دانش و مهارت­های شغلی (CPD) برنامه توسعه فردی یا PDP [2] می باشد. برنامه توسعه فردی (PDP) به پزشکان و پرستاران و کارکنان سلامت این امکان را می­دهد که قدم­هایی را که برای رسیدن به اهداف و موفقیت­های شغلی برداشته­اند، ثبت نمایند (وزارت بهداشت، 1390).

برنامه توسعه فردی و یا ( PDP) چیست؟

برنامه توسعه فردی، فرایندی مستمر برای ارزیابی نیازهای آموزشی و برنامه ریزی برای دست یافتن به آن نیازها می باشد. این فرایند توسط سیستمی که به گونه منظم این فرایند یادگیری را ارزیابی می­کند، پشتیبانی شده و اندازه پیشرفت و برنامه­های آینده را طرح ریزی می­کند. مستندسازی این فرایند همان تدوین PDP می باشد که  به کارکنان در اولویت­بندی اهداف و تعیین اندازه پیشرفت خودشان کمک می­کند. (وزارت بهداشت، 1390).

پس برنامه توسعه فردی (PDP) در واقع فرایندی می باشد که به شما کمک می­کند که به دانسته­ها، عملکردها و موفقیت­های خود فکر کنید و برای توسعه و پیشرفت فردی، آموزشی و شغلی خود برنامه ریزی کنید. وجود برنامه توسعه فردی (PDP) برای نشان دادن حاکمیت بالینی در یک سازمان ضروری بوده و برنامه­ای  ادغام یافته دراستراتژی­های مدیریت خطر می باشد. از طرفی با در نظر داشتن جدید بودن موضوع حاکمیت بالینی و  کمبود پیشینیه پژوهشی کشور در این زمینه  لذا در پژوهش حاضر کوشش خواهد گردید این خلا ء حتی المقدور پر شده و با عنایت به ماهیت موضوع و  اهمیت ارتباط تنگاتنگ حاکمیت بالینی و یادگیری سازمانی گامی هر چند کوچک در این راستا برداشته خواهد گردید.

[1] continuing professional developmen

[2] personnel development plan

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل.

اهداف فرعی:

1- مطالعه تاثیر تعهد مدیریت بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

2- مطالعه تاثیردید سیستمی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- مطالعه تاثیرفضای باز و آزمایشگری  بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

4- مطالعه تاثیرانتقال و یکپارچگی دانش بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل