عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر کانال های توزیع متنوع برارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

2 سیستم بازاریابی چندگانه

در گذشته اغلب شرکتها از یک کانال توزیع ،برای فروش به یک بازار مشخص یا بخش بخصوصی از بازار بهره گیری می کردند .امروزه به دلیل تنوع بخش های مختلف مشتریان و امکانات متنوع کانال های توزیع ،بسیاری از شرکتها به سراغ روش توزیع چندکاناله رفته اند و بدین ترتیب می توانند با بهره گیری از هر کانال ،به بخش یا بخشهای ویژه دسترسی داشته و پوشش کاملتری داشته باشند ؛برای مثال ،بسیاری از شرکتها ضمن اینکه کالای خود را توسط یک توزیع کننده به بازار عرضه می کنند ،خود راساً با عمده فروشان کارکرده ،همچنین با فروشگاه های بزرگ ،سوپرمارکت ها و دپارتمان استورها به گونه مستقیم معامله می کنند .البته وقتی از کانال های مختلف بهره گیری می گردد ،همیشه خطر رقابت ناصحیح هست و می بایستی کوشش گردد مصرف کننده نهایی به هر طریق و از هر کانالی که کالای ما به دستش می رسد ،قیمت واحد داشته باشد اگر این طور نباشد ؛فروش و حیثیت شرکت آسیب
می پذیرد(محب علی و فرهنگی ،1377؛صص283-281). پژوهش حاضر  براین  نوع سیستم بازاریابی تمرکز دارد  .

2-3کانال های توزیع متنوع

2-3-1تاریخچه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خرده فروشی چندکاناله پدیده جدیدی نیست و یک خرده فروش می تواند از هر کانالی شروع کند و به سمت کانال های بعدی حرکت کند.برای مثال سیرز[1] در سال  1952 یک خرده فروشی چندکاناله می گردد، وقتی اولین مغازه اش را باز می کند تا کانال های کاتالوگی اش  که در سال 1889 شروع بکارکرده بودند را تکمیل کند .ادی بائر[2] و اشپیگل[3] از طریق خرده فروشی کاتالوگی شروع بکارکردند ،بعداً فعالیت خود را تا فعالیت  فروشگاهی توسعه دادند .خرده فروشان تلویزیون HSN[4] و   QVC[5] اکنون کانال های اینترنتی دارند .بااین وجود درحالی که تعداد زیادی از خرده فروشان سیستم فروش سیرز را از طریق فروشگاه و غیر فروشگاه (کاتالوگ ،بازاریابی مستقیم )دنبال می کردند،این کانال ها اکثراً به عنوان کسب وکارهای جداگانه اقدام می کردند و یکپارچه نبودند .تا حد زیادی ظهور خرده فروشی های چندکاناله یکپارچه از طریق گسترش سریع اینترنت باعث ایجاد  کانال های فروش جدید شده می باشد .در اواسط دهه 1990 ،اینترنت به عنوان یک تکنولوژی مبادلاتی مخل در صنعت خرده فروشی نظاره گردید.محققان پیش بینی می کنند که مصرف کنندگان فروشگاه را ترک می کنند و بسیاری از محصولات و خدمات را از اینترنت خریداری می کنند .آن ها پیش بینی
می کنند که خرده فروشی مبتنی بر فروشگاه توسط کارآفرینان زرنگ اینترنتی جایگزین می شوند ،کسانی که مهار این تکنولوژی نوپا را از طریق ارائه پیشنهادات برتر به مصرف کنندگان در دست
می گیرند. پانزده سال بعد انتظار می رود که اینترنت به بیش از یک تکنولوژی تسهیل کننده در تعدادی زیادی از ابعاد تبدیل گردد ،خرده فروشی مبتنی بر اینترنت فروشگاه های سنتی را قادر می سازد تا پیشنهادات فروششان را با کانال های آنلاین کامل کنند تا کارایی عملیاتی خود را بهبود بخشند و سود های ارائه شده به مشتریان را افزایش دهند .

1 Sears

1 Eddie Bauer

2 Spiegel’s

3 Home Shopping Network

4 Qatar Vinyl Company

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4 هدف اساسی از انجام پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تنوع کانال های توزیع (بوتیک /مغازه های کوچک و مجزا،
مرکز خرید/پاساژ ، نمایندگی و اینترنت/وب) روی ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس می باشد وهدف فرعی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان با در نظر داشتن کانال های توزیع متنوع می باشد .