شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت کارکنان

تا اینجا در مورد ابعاد مختلف حاکمیت خدمات بالینی بحث شده می باشد. اما نکته مهم آن می باشد که این اقدامات بایستی چگونه و توسط چه افرادی و با چه خصوصیات و توانایی‌هایی پیاده شوند. مدیریت کارکنان، به موضوعاتی می‌پردازد که مهمترین منبع ارائه خدمات بالینی (کارکنان) را در راستای اهداف حاکمیت خدمات بالینی قرار دهد. (وزارت بهداشت،1390)

یکی از حیطه های مدیریت منابع ، مدیریت کارکنان می باشد با انتخاب صحیح نیروهای انسانی می توان بنیان صحیحی برای سازمان تدارک دید. مدیریت کارکنان شامل به کارگیری و انتخاب  کارکنان ، ارزیابی و نظارت بر آنان توسعه مهارتهای فردی و شغلی و تامین رفاه ایشان می باشد .

با در نظر داشتن تعریف بالا مدیریت کارکنان شامل موارد زیر می باشد :

  • جای گذاری هر فرد در جایگاه خودش
  • توسعه و پیشرفت محیط کار
  • اطمینان از رضایت شغلی کارکنان

تشخیص مناسب بودن کارکنان با در نظر داشتن تبیین وظایف شان :

مناسب بودن کارکنان بدین معناست که تامین کنندگان سلامت و مدیران بایستی مطمئن شوند که پرسنلی با مهارت ، دارای صلاحیت و با تجربه و دانش مناسب برای مراقبت از بیماران دارند . در این حیطه بایستی به نیازهای آموزشی کارکنان نیز توجه داشت برای آنکه از درست بودن مدیریت خود در امر کارکنان مطمئن باشید لازم می باشد نکات زیر رعایت گردد :

  • امروزه قریب به اتفاق مشاغل مرتبط با خدمات بالینی، نیازمند تحصیلات تخصصی و دانشگاهی می باشد. لازم می باشد مشاغل مورد نظر بدقت تحلیل‌شده و مناسبترین گزینه‌ها مورد توجه قرار گیرند.
  • همچنین انتصاب به مشاغل خاص و یا ارتقاء شغلی ممکن می باشد نیازمند گذراندن آموزشهای موضوعی و دوره‌ای خاصی باشد. ضمن در نظر داشتن این ویژگیها، می‌بایست شرایط بهره‌مندی کارکنان را نیز فراهم آورد. امکانات آموزشی در داخل سازمان برای پرسنل فراهم گردد.
  • مهارت، انجام صحیح وظایف در موقعیتهای تکراری می باشد. این ویژگی را نیز می‌بایست برای مشاغل خاص مورد توجه قرار داد. تجربه، عدم تکرار اشتباه در انجام وظایف می باشد. این ویژگی را نیز می‌بایست برای مشاغل خاص مورد توجه قرار داد
  • توجه، تعهد، اخلاقیات و تواناییهای شخصی نیز بسیار مهم می باشد. و شاید بیشتر از موارد قبلی مورد غفلت قرار گیرد.
  • شرایط احراز هر شغل به روز شده وشرایط استخدام مشخص گردد و امکان آشنایی با مقررات و ضوابط اداری برای کارکنان فراهم گردد
  • پرونده های پرسنل را محرمانه نگهداری گردد .

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل.

اهداف فرعی:

1- مطالعه تاثیر تعهد مدیریت بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

2- مطالعه تاثیردید سیستمی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

3- مطالعه تاثیرفضای باز و آزمایشگری  بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

4- مطالعه تاثیرانتقال و یکپارچگی دانش بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل