عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت خطروایمنی بیمار[1]

مراقبت های سلامت به گونه غیر قابل اجتنابی با افزایش بروز خطر برای ایمنی بیمار همراه می باشد. بیماران حق دارند که انتظار داشته باشند، مراقبت از آن ها مطابق با بهترین شرایط و استاندارد ها و براساس آخرین شواهد علمی و بالینی باشد احتمال بروز خطر به معنای امکان بروز یک حادثه ناخوشایند و یا از دست دادن (loss) می باشد و قسمتی از زندگی طبیعی ما به شمار می رود. ما همیشه در معرض دامنه وسیعی از موارد خطر زا هستیم و قسمت زیادی از وقتمان را در کوشش برای اجتناب از تصادف ، جراحت  و یا حوادث ناخوشایند بسر می بریم. پیش بینی حوادث و خطرات و کاهش احتمال بروز آن ها در واقع همان مدیریت خطر می باشد. با در نظر داشتن رویکرد سیستمیک و عنایت به این موضوع که بشر امکان انجام خطا دارد (جایزالخطا می باشد)، نحوه طراحی سیستم، شرایط آن و نحوه پاسخ دهی سیستم به نواقص و شکست ها، تعیین کننده نتیجه نهایی یک خطا بر روی سلامت بیمار، می باشد. خاطر نشان می گردد که خطا لزوما منجر به آسیب و صدمه نمی گردد. ارزیابی حوادث نه به عنوان پیداکردن مقصر و اعمال تنبیه وسرزنش می باشد بلکه امکان یادگیری، تشخیص و درمان یک مشکل عمده را در طراحی و کارکرد سیستم سلامت، نشان می دهد. .(وزارت بهداشت،1390: 3)

2-2-6-1- انواع خطاها

خطا ها به صور مختلف تقسیم بندی می شوند. به مقصود اینکه زمینه بحث را در حوزه خطاهای پزشکی فراهم کنیم، می­بایست تعاریفی از انواع خطاهای پزشکی ارائه نمائیم. خطاها بر طبق نظر  جیمزریسون  دو نوعند :

  • زمانی که اقدامات و فعالیت­های انجام شده بر طبق انتظار و به شکلی صحیح و مناسب صورت نگرفته باشد.
  • زمانی که اقدام یا اقدام انجام شده از آغاز، پایه و اساس صحیح و مناسبی نداشته باشد.

پس دو تعریف اصلی در ارتباط با خطاها مطرح می باشد یکی در مرحله برنامه ریزی و دیگری در مرحله اجرا.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-6-1-1- خطاهای مرحله برنامه ریزی[2]

این خطاها در حین تصمیم گیری و فعالیت های مرتبط با حل مسئله رخ می دهد. خطاهای این مرحله زمانی خود را نمایان می سازند که پیامدهای دلخواه برای بیماران محقق نشود. این دسته از خطاها بعلت کمبود دانش و اطلاعات پزشکان در خصوص وضعیت بیمار، روشهای درمان و تجویز دارو هستند. استراتژی  مطالعه و انجام رویه­های پزشکی مبتنی بر شواهد می باشد که در این مسیر، تدوین برنامه های مراقبتی اثربخش به‌مقصود کاهش خطر و بهبود پیامدهای بالینی بیماران مانند روش هایی می باشد که توصیه می گردد.خطاهای مرحله برنامه ریزی ممکن می باشد به بیماران آسیب بزند یا آنها را متحمل آسیب و خطر نکند اما آن چیز که بدیهی می باشد اثرات و پیامدهای نامطلوبی می باشد که بدنبال خواهند داشت.

[1] Risk management & patient safety

[2] Planning Error

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل.

اهداف فرعی:

1- مطالعه تاثیر تعهد مدیریت بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

2- مطالعه تاثیردید سیستمی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

3- مطالعه تاثیرفضای باز و آزمایشگری  بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

4- مطالعه تاثیرانتقال و یکپارچگی دانش بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل