عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر کانال های توزیع متنوع برارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

هدف اساسی از انجام پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تنوع کانال های توزیع (بوتیک /مغازه های کوچک و مجزا،
مرکز خرید/پاساژ ، نمایندگی و اینترنت/وب) روی ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس می باشد وهدف فرعی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان با در نظر داشتن کانال های توزیع متنوع می باشد .

1-5 قلمروی پژوهش

قلمروی موضوعی :تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان در بازار پوشاک کرمان

قلمروی زمانی: از نظر زمانی این پژوهش در دوره زمانی بین مهر 91 تا اردیبهشت 92 انجام شده می باشد.

قلمروی مکانی : قلمروی مکانی این پژوهش شهر کرمان می باشد.

1-6 نتایج مورد بهره گیری پس از انجام پژوهش

بعد از انجام پژوهش حاضر می توانیم اطلاعاتی در مورد اینکه  ارزش برند  مصرف کنندگان کرمانی چه چیزی می باشد ، چه چیزی باعث وفاداری  آنها به نام های تجاری لوکس و کانال های توزیع
می گردد و اینکه نام های تجاری لوکس از طریق چه کانالی در شهر کرمان توزیع شوند بهتر می باشد  بدست آوریم . با در نظر داشتن نوع خرده فروشی های که در پژوهش مطالعه شده می توان به هر کدام از
آن ها در مورد اینکه چه عامل هایی (ارزش هایی ) را بایستی بیشتر مورد توجه قرار دهند یا چه
عامل هایی را بایستی ایجاد کنند تا باعث افزایش وفاداری مصرف کنندگان گردد پیشنهاداتی داد .همچنین براساس نتایج این پژوهش می توان کانال های توزیع احتمالی برای نام های تجاری  لوکس خارجی که می توانند در بازار کرمان موفق باشند پیشنهاد داد .

1-7 بهره گیری کنندگان از نتایج پژوهش

شرکت های تولید کننده نام های تجاری لوکس پوشاک ،انواع خرده فروشی ها (بوتیک ها ،نمایندگی ها ،مراکز خرید و خرده فروشی های اینترنتی ).

1-8 جنبه جدید بودن و نوآوری

بنابر تحقیقات انجام گرفته توسط محقق به نظر می رسد که موضوع پژوهش  جدید بوده می باشد .

1-9 تعریف  مفهومی واژه ها ی پژوهش

کانال توزیع: براساس تعریف انجمن بازاریابان آمریکا یک کانال توزیع « ساختاری از واحدهای سازمانی درون شرکت و واسطه های برون شرکت ،عمده فروش و خرده فروشی هایی هستند که کالا یا خدماتی را بازاریابی می کنند » (فرزین ،1386).

نام های تجاری لوکس : واژه “نام های تجاری لوکس ” با عنوان محصولات با کیفیت بالا ،گران قیمت و غیر ضروری شناخته می شوند و همین گونه محصولات و خدماتی که توسط مصرف کننده نادر ،منحصر به فرد ،آبرومند و معتبر (اصیل ) درک می شوند و سطح بالایی از ارزش های سمبلیک و احساسی را ارائه می کنند (گازوین لای[1] و همکاران ،2011).

ارزش برند  :  از نظر آکر ارزش برند  عبارتست از : « مجموعه ای از دارایی ها ومهارت هایی که با نام ونشان تجاری در ارتباط می باشد. به این ترتیب، با ایجاد ارزش از طریق یک محصول یا ارایه خدمات، ارزش شرکت یا مشتریان آن، اضافه یا از ارزش آن ها کم می گردد » (لیک[2] و کریستودلیدس[3] ،2012).

وفاداری: به اعتقاد ریچارد الیورد(1999)  وفاداری عبارتست از :  وفاداری یک تعهد قوی برای خرید مجدد یک محصول یا خدمت برتر در آینده تلقی می گردد ،به صورتی که همان مارک یا محصول علی رغم تاثیرات وتلاش های بازار یابی رقبا خریداری گردد» (الیور ،1999).

1Guoxin Li

1 Leek

2Christodoulides

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4 هدف اساسی از انجام پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تنوع کانال های توزیع (بوتیک /مغازه های کوچک و مجزا،
مرکز خرید/پاساژ ، نمایندگی و اینترنت/وب) روی ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس می باشد وهدف فرعی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان با در نظر داشتن کانال های توزیع متنوع می باشد .