عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

معایب انتشار سهام عادی :

1- هزینه سرمایه سهام عادی از سایر منابع تأمین مالی بیشتر می باشد . یعنی سهام عادی یک منبع تأمین مالی گران قیمت می باشد .

2- پرداخت هزینه بهره یک هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد و ایجاد صرفه جویی مالی می کند در حالیکه در مورد سود سهام عادی چنین صرفه جویی ایجاد نمی گردد .

3- در صورتیکه سهامداران تمایل به بهره گیری از حق تقدم نداشته باشد ، درصد مالکیت او کاهش یافته و موجب تغییر درکنترل شرکت خواهد گردید.

4- در صورتی که شرکت نتواند از وجوه حاصل از افزایش سرمایه ، در سرمایه گذاری های جدید سودی معادل نسبت بازده بدست آورد ، این کار باعث کاهش سود هر سهم خواهد گردید و آثار منفی بر قیمت سهام خواهد داشت .

وام های بلند مدت : بدهی سرمایه ای یک شرکت ممکن می باشد هم شامل اوراق قرضه صادر شده به عموم برای پذیره نویسی و یا وام هایی که به گونه مستقیم از بانک ها و شرکت های مالی دریافت می گردند باشد. وام های بلند مدت منابع بلند مدت تامین مالی هستند که برای توسعه شرکت ، مدرنیزه کردن ماشین آلات و پروژه های متنوع دیگر دریافت می گردند و بر این دلیل گاهی اوقات به این روش تأمین مالی پروژه ای می گویند .(رهنمای رود پشتی, 1384)

عوامل زیر بر قراردادهای بدهی تأثیر دارند :

نخست تئوری های تأمین مالی به این تصریح دارند که بعضی ویژگیهای شرکت ها بر ساختار قراردادهای بدهی تأثیردارد. بحران های مالی در زمان بحران اقتصادی در کشور موجب محدودیت شرکت و وضعیت ثبات اقتصادی شرکت در توانایی شرکت در انتشار بدهی اضافی جهت تأمین مالی مؤثر می باشد . این تئوری ها در انتشار بدهی در نظر داشتن اهرم مالی شرکت ، اهرم اقتصادی و اهرم پروژه به عنوان فاکتورهای مهم توجه خاصی دارند (قاسمی،1390).

بدهی بلند مدت از چند جنبه خائز اهمیت می باشد که در این قسمت ویژگی های اصلی این وام ها اظهار         می گردد.

ویژگی های وام های بلند مدت :

وام های بلند مدت یک نوع بدهی بلند مدت می باشند که دارای سر رسید بیش از یک سال می باشند و به گونه عهادی از بانک ها و مؤسسات عالی دریافت می گردند و مهمترین ویژگی های آن ها به تبیین زیر می باشد :

سر رسید :

بانک ها و مؤسسات مالی اعتبار دهنده منابع اصلی تأمین وام های دوره ای می باشند . وام های دوره ای معمولاً دارای سر رسید 6 تا 10 سال می باشند و در یکی دو سال اول بازپرداخت نمی گردند و در این دوره شرکت هیچ بازپرداختی را انجام نمی دهد و گاهی بعضی از بانک ها این زمان را 3 تا 5 سال توسعه می دهند .

مذاکره مستقیم :

یک شرکت برای تأمین مالی پروژه خود به گونه مستقیم با بانک یا مؤسسه اعتبار دهنده مذاکره می نماید این نوع وام ها بر خلاف اوراق قرضه که برای پذیره نویسی به عموم مردم صادر می گردند از محل های خاص تأمین می گردند و این نوع تهیه کردن خاص ، خود یک نوع مزیت برای شرکت می باشد زیرا احتیاج به پذیره نویسی کردن توسط یک مؤسسه ندارد.پس هزینه های فروش بازار و حق کمیسیون پذیره نویسی در این وام ها وجود ندارد .

وثیقه :

تقریباً نیمی از وام های میان مدتی که بانک ها ی تجارتی می دهند با وثیقه می باشد ، غالباً اقلامی از دارایی های سرمایه ای یا دارایی های ثابت به عنوان وثیقه وام در گرو بانک گذارده می گردد . اگر شرکتی برای خریدن اقلامی از دارایی های ثابت وام بگیرد ، معمولاً بانک وام دهنده از آن شرکت می خواهند که آن اقلام را در گرو بانک بگذارد . (رهنمای رود پشتی, 1384)

قراردادهای محدود کننده :

علاوه بر وثیقه دارایی، وام دهندگان می خواهند که به وسیله قرار دادهای محدود کننده طرفداری بیشتری از وام خود به اقدام آورند پس شرکت هایی که با معضلات مالی روبرو هستند به راحتی نمی توانند وام بگیرند و بانک ها و شرکت های وام دهنده یک سری محدودیت ها برای آن شرکت به وجود می آورند که یک سری از این محدودیت ها به تبیین زیر می باشد :

1- محدودیت های مربوط به داراییها :

محدودیت هایی که در این زمینه برای شرکت وام گیرنده هست عبارتند از :

تعیین اندازه حداقل دارایی ها ، تعیین حداقل سرمایه در گردش ، تعیین نرخ داراییهای جاری و عدم فروش داراییهای ثابت بدون اجازه وام دهنده و حتی گاهی اوقات شرکت را از هزینه کردن اضافی بر روی دارایی ها فسخ می نماید.

2- محدودیت های مربوط به جریان های نقدی :

وام دهندگان در مورد جریان های نقدی خروجی یک سری موانع مانند محدودیت در پرداخت سود تقسیمی نقدی، هزینه های سرمایه و… به وجود می آورد.

3- محدودیت های مربوط به کنترل :

وام دهندگان انتظار دارند که مدیریت شرکت وام گیرنده به نحو احسن عملیات آن را اداره نماید و گاهی برای اطمینان از نحوه ادارۀ شرکت بعضی از بانک ها دادن وام را منوط به تعیین بعضی از اعضای هیئت مدیره توسط خود می کنند(قاسمی،1390) .

مزایای وام :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- هزینه پایین تر : از آنجا که وام دهنده بازپرداخت داده شده می باشد وی ریسک کمتری نسبت به سهامداران خواهد داشت . پس بهره پرداخت شده به وام پایین تر از بازدهی می باشد که بایستی به سهام داران عرضه گردد .

2- معافیت های مالیاتی : در همه ی شرکتها وقتی موضوع محاسبه مالیات بر درآمد مطرح باشد هزینه ی بهره از سود کسر می گردد که این خود باعث کاهش هزینه های استقراض می گردد زیرا که اغلب نرخ های مالیاتی شرکت ها بالای 30 درصد می باشد .

3-هدف از وام گرفتن نیاز مالی می باشد که یا فصلی هستند یا کوتاه مدت و یا بلند مدت . هر وامی به محض آن که دیگر نیازی به آن نباشد بازپرداخت می گردد و بعد از آن دیگر نیازی به پرداخت بهره ی اضافی نیست .

4- هزینه ی پایین تر مالی از طریق بدهی متوسط هزینه ی سرمایه را کاهش می دهد و به شرکت امکان می دهد سرمایه ای سودآور تر را پذیرا گردد و بدین ترتیب سود را افزایش می دهد و ارزش آن را حداکثر می کند .

5- مؤسسه ای که بر بدهی اتکا کند، مقدار سهام کمتری منتشرمی کند لذا سود هر سهم در این شرکت افزایش می یابد .

6- اگر سود هر سهم افزایش یابد و ریسک تحصیل شده به سهامداران کمتر از اندازه افزایش سود سهم باشد ثروت سهام داران افزایش خواهد پیدا نمود(قاسمی, 1390) .

برنامه زمانی بازپرداخت وام :

برنامه زمانی بازپرداخت یا استهلاک وام یک برنامه زمانی خاص برای پرداخت بهره واصل آن می باشد زیرا که بهره الزام قانونی دارد و هزینه بهره از نظر شرکت قرض گیرنده یک هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد  و نرخ بهره این وام ها در حدود 20 درصد می باشد . معمولاً بازپرداخت این وام ها به دو روش زیر انجام می شود:

در روش اول اصل وام در چندین قسط مساوی به صورت سالیانه بازپرداخت می گردد و بهره تنها بر روی مبالغ باقیمانده پرداخت می گردد پس اندازه بهره در پایان هر سال کاهش می یابد و پس اقساط در هر دوره مساوی نخواهد بود .

در روش دوم شرکت اصل و فرع را در اقساط مساوی پرداخت می نماید ، در این روش با بهره گیری از مفهوم ارزش فعلی اندازه اقساط را بدست می آوریم .

اوراق قرضه : اوراق قرضه ، اوراقی می باشد که صادرکننده تعهد می کند در هر سال(تا سررسید) سودی معادل قیمت اسمی ضربدر نرخ سود به دارنده پرداخت کند و در سر رسید نیز قیمت اسمی به دارنده برگه پرداخت می گردد.اوراق قرضه دارای سر رسید می باشد و دارنده آن یک بستانکار می باشد و با شرکت ارتباط مالکانه ندارد.اوراق قرضه برای دارنده آن نسبت به سهام ممتاز و سهام عادی دارای ریسک کمتری می باشد . اوراق قرضه ممکن می باشد با نام یا بی نام باشد (قاسمی, 1390).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

سوال اصلی:

آیا میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

تهران ارتباط معنی داری هست؟

سوالات جزئی:

آیا میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

آیا میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

آیا میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری