مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

منابع خارجی :

منابع مالی خارج از شرکت می باشد که دریافت وام از مؤسسات مالی و یا انتشار اوراق قرضه و فروش آن به عموم ، انتشار سهام ممتاز و بالاخره انتشار سهام عادی را در برمی گیرد.

سهام عادی : سهام عادی وضعیت مالکیت در یک مؤسسه را نشان می دهد دارندگان سهام عادی ، صاحبان سهام یا سهامداران شرکت نامیده می شوند و قانوناً صاحبان شرکت می باشند . سهام عادی یک منبع تأمین مالی همیشگی (ثابت) برای شرکت می باشد که دارای تاریخ سر رسید نمی باشد و سود متعلق به آن ثابت نمی باشد و نرخ سود تقسیمی بستگی به تقسیمات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره دارد، پس سهام عادی به عنوان یک ورقه بهاداری که دارای درآمد متغیر می باشد شناخته شده می باشد و شخصیت مالکین آن در شکل مؤسسه ظاهر می گردد و دارندگان آن ریسک مالکیت شرکت را تحمل می نمایند . صاحبان سهام عادی حق دارند آن چیز که که از درآمد ، بعد از پرداخت به سایر گروهها باقی می ماند بین خود تقسیم نمایند به همین ترتیب در موقع ورشکستگی بعد از پرداخت حقوق سایر گروهها می توانند ادعای دارایی های شرکت را بنمایند.(اسدی, 1390).

ویژگیهای سهام عادی :

سهام عادی یک نوع دارایی مالی می باشد که نشان دهنده مالکیت در یک شرکت می باشد از ویژگیهای سهام عادی می توان حق مالکیت ، مسئولیت محدود سهامداران ، حق رأی و کنترل شرکت و حق تقدم در خرید سهام جدید را نام برد .

مالکیت شرکت :

دارندگان هر نوع سهم (عادی و ممتاز) مالک شرکت به حساب می آیند اما از آنجا که دارندگان سهام ممتاز (در مقایسه با سهام عادی) نسبت به دریافت سود و اصل سرمایه شرکت حق تقدم دارند می توان گفت که دارندگان سهام عادی به اصطلاح مالک نهایی شرکت هستند. این نوع مالکیت به آن مفهوم هست که صاحبان سهام عادی بایستی پذیرای بیشترین ریسک سرمایه گذاری در شرکت باشند. اگر ریسک های مالی و تجاری باعث افت شدید سود هر سهم گردند یا اگر شرکت با زیان مواجه گردد . قیمت و ارزش ذاتی سهام عادی به شدت کاهش خواهد پیدا نمود . اگر شرکت منحل گردد یا کل دارایی های آن به فروش رسد پس از تسویه کل بدهی ها و باز پرداخت حقوق صاحبان سهام ممتاز آن چیز که باقی می ماند به صاحبان سهام عادی تعلق خواهد گرفت . زمانی مالکیت سهام گسترده می گردد که سهام آن به عموم مردم عرضه گردد. بعضی از شرکت های خصوصی سود آور پس از چندین سال فعالیت دریابند که می توانند سهام خود را به عموم مردم عرضه و بدین وسیله مبلغ قابل توجهی سرمایه تهیه کنند در نتیجه آن شرکت به صورت سهامی عام در می آیدفراتر اینکه علاوه به فروش سهام جدید، بعضی از سهامداران و مدیران شرکت نیز به عموم عرضه می گردد و آنها نیز بابت فروش قسمتی از سهام خود پول نقد بدست می آورند (رهنمای رود پشتی, 1384).

مسئولیت محدود :

یکی از مهم ترین سهام عادی این می باشد که صاحبان سهام عادی این شرکت دارای مسئولیت محدود هستند . برای مثال : فرض کنید تمام دارایی های یک شرکت بر اثر ورشکستگی فروخته شده می باشد و پول حاصل به اندازه ای نیست که جوابگوی همه طلبکارهای شرکت باشد . در چنین موقعیتی بستانکاران شرکت نمی توانند صاحبان سهام عادی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند پس دارندگان سهام عادی دارای مسئولیت محدود هستند و آن هم منحصر به سرمایه ای می باشد که در شرکت گذاشته اند .

کنترل شرکت :

یکی از ویژگیهای مهم شرکت های سهامی این می باشد که سهام آن در دست افراد نسبتاً زیادی می باشد و هیچ شخص بخصوصی نمی تواند کنترل فردی بر آن اعمال کند در نتیجه امور و فعالیت های شرکت در دست مدیران می باشد و دامنه اعمال نفوذ صاحبان سهم عادی فقط تا آنجا کشیده می گردد که می توانند در مورد مسائل خاص رأی دهند .

حق رأی :

دارندگان سهام عادی علاوه بر اینکه حق انتخاب هیأت مدیره شرکت را دارند می توانند با اکثریت آرای خود اقدامات پیشنهادی مدیریت شرکت را تأئید کنند . هر سهم یک حق رأی دارد مثلاً پیشنهاد ادغام شرکت در یک شرکت دیگریا پیشنهاد مربوط به تغییر نمودار شرکت با اکثریت آرای صاحبان سهام شرکت انجام می شود .

مزایای انتشار سهام عادی :

1- انتشار سهام عادی یکی از روش های تأمین مالی می باشد و زیرا سهام عادی دارای سر رسید نیست لذا سهام عادی از منابع همیشگی تأمین مالی می باشد .

2- اندازه سود سهام عادی مقدار مشخص و ثابتی نیست لذا مدیران می توانند با بدست آوردن سرمایه جدید بدهی های کوتاه مدت را پرداخت کنند و یا به تعبیری که بدین وسیله در نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ایجاد می کنند می توانند اوراق قرضه جدید منتشر کنند.

3- زیرا انتشار سهام جدید ملزم به پرداخت سود ثابتی نیست لذا انتشار سهام عادی ریسک ورشکستگی و ریسک مالی را افزایش نمی دهند(رهنمای رود پشتی, 1384) .

4- شرکت هایی که عضو بورس هستند به راحتی می توانند افزایش سرمایه دهند ( با ارائه گواهی نامه حق تقدم، هر سهام داری که تمایل به افزایش سرمایه نداشته باشد می تواند حق تقدم خود را بفروشد ) هر چه فاصله بین قیمت پذیره نویسی سهام جدید از قیمت سهام بیشتر باشد استقبال سهامداران در افزایش سرمایه بیشتر می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

سوال اصلی:

آیا میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

تهران ارتباط معنی داری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات جزئی:

آیا میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

آیا میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

آیا میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری