عنوان کامل پایان نامه :

  ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباط تعداد ورودی ها و خروجی ها با تعداد DMU

مسئله قابل توجه در الگوی CCRآن می باشد که اگر تعدادDMU ها در مقایسه با تعداد ورودی ها و خروجی ها، اختلاف چندانی نداشته باشد، پس از حل مسئله خواهیم دید که بیشتر DMUها کارا خواهند گردید.

یوسفیان و همکاران (1991) در پژوهش خود اظهار می کنند که در حالت کلی، مجموع تعداد ورودی ها و خروجی ها در مدل DEAبهتر می باشد بیشتر از   تعداد DMUهای تحت مطالعه نباشد(قنبری،1391).

تعداد DMUهای تحت مطالعه ⩾ 3(تعداد ورودی ها+تعداد خروجی ها)

4-1-6-2- ویژگی های مدل تحلیل پوششی داده ها

تکنیک تحلیل پوششی داده ها در عین حال که کلیه ویژگی های تابع تولید را داراست، معضلات بهره گیری از روش های پارامتریک را نیز ندارد. به علاوه، تکنیک تحلیل پوششی داده ها، قابلیت ها و ویژگی های خاصی نیز دارد که آن را از سایر روش ها متمایز می کند. اولین ویژگی تکنیک DEAارزیابی واقع بینانه آن نسبت با سایر روش ها ست.

ویژگی مهم دیگر ارزیابی مدل های DEA، ارزیابی توأم مجموعه ای از عوامل می باشد. درDEAعوامل نهاده ای و ستاده ای توأمان ارزیابی می گردند و محدودیت  تک نهاده ای و تک ستاده ای وجود ندارد.

از ویژگی های مدل های DEA،ویژگی جبرانی بودن آنهاست. این ویژگی، به واحد تصمیم گیرنده اجازه می دهد کمبود یاضعفستاده هایش رابه کمک ستاده های دیگر جبران کند و یا مصرف اضافی در بعضی از نهاده هایش را با صرفه جویی در نهاده های دیگر جبران نماید.

بعضی دیگر از ویژگی های این تکنیک عبارتند از :

 1. راهکارهای بهبود کارایی را تعیین می نماید. به کمک این راهکارها، واحدهای ناکارا می توانند عوامل ناکارایی خود را شناخته و تصحیح کنند.
 2. بازده به مقیاس واحدها را تخمین می زند. بر اساس این تخمین ها، واحدها به سه دسته بازده نزولی، صعودی و ثابت نسبت به مقیاس تقسیم می شوند.
 3. واحدهای با بیشترین اندازه بهره وری را تعیین می کند. این واحدها، واحدهای کارایی هستند که بهترین اندازه را دارند.
 4. پیشرفت یا پیشرفت تکنیکی واحدها را در یک فاصله زمانی مشخص تعیین می کند.
 5. نهاده هایی که باعث تراکم شده را مشخص کرده، اندازه تراکم آنها را مشخص می نماید.
 6. ارزیابی عملکردی پویا از واحدها ارائه می دهد که سیستم کنترلی در اختیار مدیر برای ارزیابی واحدهای تحت مدیریتش قرار می دهد(قنبری،1391).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

 • توسعه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی[1] و روش حل آن
 • تعیین شاخص های اصلی ورودی و خروجی شرکت های تولید کننده سیمان برای تعیین کارایی هر کدام از آن ها
 • محاسبه ی کارایی هر کدام از شرکت های سیمان سازی
 • رتبه بندی شرکت های تولید کننده سیمان فعال در کشور
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]Fuzzy parameter

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس