عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهمیت و ضرورت پژوهش

در کشورهای مختلف روش­ها و ابزارهای متنوعی جهت ارتقاء کیفیت مراقبت­های سلامت تا به امروز بکار گرفته شده­اند. از میان این روش­ها، حاکمیت بالینی برای نخستین بار در NHS انگلیس به عنوان استراتژی ارائه شده از سوی دولت و به مقصود ارتقاء کیفیت مراقبت­های بالینی در سال 1998 مطرح گردید.

آن چیز که اهمیت آن روشن می باشد لزوم بهبود کارایی، اثربخشی و ایمنی بیمار می باشد. بدین مقصود،  مسئولیت ­پذیری مراکز ارائه  خدمات  سلامت  می­بایست  افزایش  یابد  تا از ناهمسانی خدمات ارائه شده به بیماران کاسته گردد. هم چنین  خطاهای پزشکی  به عنوان یک  اصل  مهم در  امر حاکمیت بالینی  مورد  توجه قرار گرفته تا بدین طریق مراقبت­های نامناسب،  ضعیف و غیر اثربخش از بین بروند. از طرفی  سازمان­های مراقبت سلامت  از پیچیدگی  زیادی برخوردار بوده و ساختار،  فرایندها و مدیریت  آنها برای ارتقاء مراقبت­های بالینی اهمیت زیادی دارد. حاکمیت خدمات بالینی این پیچیدگی­ها را تشخیص داده و می­کوشد  تا  بعضی از این مسائل و معضلات را از طریق ایجاد راهکاری ادغام یافته و جامع وحرکت مستمر به سمت بهبود کیفیت مرتفع سازد.

با در نظر داشتن اهمیت یادگیری سازمانی در بیمارستان­های اردبیل و همچنین اجرای حاکمیت بالینی بعنوان یک سیستم جامع مدیریت بیمارستانی، لذا سنجش تأثیر ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی می­تواند باعث بهبود کارآیی و اثربخشی بیمارستان تأمین اجتماعی سبلان اردبیل گردد.

اجرای استراتژی حاکمیت بالینی عبارت می باشد از مجموع فعالیت و انتخاب­هایی که برای اجرای حاکمیت بالینی لازم و ضروری می باشد. اگرچه مرحله اجرای استراتژی حاکمیت بالینی پس از مرحله تدوین آن قرار دارد اما بخش کلیدی از فرآیند مدیریت استراتژیک به شمار می­رود. برای آغاز فرآیند اجرای حاکمیت بالینی که یک تغییر استراتژیک به شمار می­رود سنجش قابلیت یادگیری سازمانی و تأثیر آن بر اجرای حاکمیت بالینی می­تواند بسیار با اهمیت باشد.

با در نظر داشتن جدید بودن موضوع اجرای حاکمیت بالینی و مفید بودن آن در صورت اجرای صحیح در بیمارستان تأمین اجتماعی سبلان اردبیل و ضرورت ایجاد بیمارستان یادگیرنده که مقدمه و اساس اجرای حاکمیت بالینی صحیح می باشد این موضوع اهمیت و ضرورت پیدا می کند. فواید احتمالی نظری و عملی این پژوهش در اجرای صحیح حاکمیت بالینی خواهد بود که عاید بیمارستان سبلان تأمین اجتماعی اردبیل خواهد گردید.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی: مطالعه تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل.

اهداف فرعی:

1- مطالعه تاثیر تعهد مدیریت بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

2- مطالعه تاثیردید سیستمی براجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

3- مطالعه تاثیرفضای باز و آزمایشگری  بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل

4- مطالعه تاثیرانتقال و یکپارچگی دانش بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان سبلان اردبیل