عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر کانال های توزیع متنوع برارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم نام های  تجاری  لوکس

تعریف کالای لوکس یا نام  تجاری  لوکس مشکل می باشد .کالای لوکس در یکی از دو انتهای پیوستار با کالای معمولی قرار دارد ،به طوری که با کالای لوکس شروع می گردد وبا کالای معمولی به پایان می رسد در واقع این پیوستار درجه ای می باشد که مصرف کنندگان براساس آن قضاوت می کنند .سکورا[1]  لوکس را به عنوان “هرچیزی که غیر ضروری می باشد”[2] تعریف می کند ،که در محتوای چیزیی که جامعه ضروری می داند در نظر گرفته می گردد،در نتیجه لوکس یک اصطلاح نسبی و پویا می باشد(تینان [3]و همکاران 2010) .

مفهوم لوکس از کلمه لاتین luxuria  به معنی “بیش ازضرورت زندگی ” . کلمه luxus ریشه  “لوکس” می باشد که بر طبق فرهنگ آکسفورد به معنی “زندگی پرزرق و برق” می باشد .تجملات گرایش به اشیایی می باشد که افراد با مصرف آن ها احساس شادی می کنند ، این اشیاءآیتم ها و خدمات غیر ضروری اند ،که منجر به یک زندگی لوکس توسط ارائه یک راحتی فراتر از حداقل ضرورت
می شوند.در ادبیات آکادمیک ، محققان “لوکس “برای توصیف طبقه ای از برند های معتبر بکار
می گیرند  .مصرف کنندگان پرستیژ(قدر و منزلت ) توسط خرید کالاهای لوکس بدست می آورند ،این مفهوم تصریح به “مصرف توچشم زن(ولخرجی متظاهرانه) “[4]دارد .کالای لوکس با ثروت ،انحصار و قدرت همراه بوده و با رضایت خواسته های غیر ضروری شناخته شده می باشد .واژه “نام های تجاری لوکس ” با عنوان محصولات با کیفیت بالا ،گران قیمت و غیر ضروری شناخته می شوند و همین گونه محصولات و خدماتی که توسط مصرف کننده نادر ،منحصر به فرد ،آبرومند و معتبر (اصیل ) درک می شوند و سطح بالای از ارزش های سمبلیک و احساسی را ارائه می کنند .مفهوم نام  تجاری  لوکس آغاز توسط وینرن [5]وجانسون [6] (2004)  تعریف گردید و سپس توسط وید من و همکاران [7](2007) به عنوان بالاترین سطح برند های آبرومند (معتبر) که چندین نوع ارزش فیزیکی و روانشناسی ایجاد
می کند تعریف گردید .محققان توافق می کنند که لوکس تعریف یک طبقه محصول نیست بلکه یک بعد ادراکی و سمبلیک می باشد .این بعد شامل ارزش هایی می باشد که به گونه قوی با عنصرهای فرهنگی یا محتوای اجتماعی و اقتصادی مرتبط می باشد . ویکرز و ریناند [8](2003) کالای لوکس را به عنوان سمبل هویت اجتماعی و شخصی تشخیص داده اند این ویژگی ها فاکتورهای اصلی هستند که محصولات لوکس را  از غیر لوکس متمایز می سازند (گازوین لای  و همکاران ،2011).  بوچانان –الیور[9] و همکاران (2008) تفاوت بین کالای لوکس و غیر لوکس بر حسب ترکیبی از اجزایشان روی سه بعد پیشنهاد می کنند :کارکرد گرایی ،تجربه گرایی و تعامل گرایی سمبلیک.امروزه ،اکثرا بازاریابان کلمه لوکس را برای تشویق مصرف کنندگان به خرید محصولاتی که گران تر هستند بکارمی گیرند . دانشجویان بازاریابی لوکس را به روش های متفاوتی  بکار می گیرند :برای مثال ؛وینرن و جانسون (1999) لوکس را برای توصیف رده بسیار بالای از نام های  تجاری  پرپرستیژ بکار می گیرند ،در حالی که دوبوا و چلار[10](2002) عقیده دارند  “پرستیژ” ناشی از یک دستاورد منحصر به فرد در نام  تجاری  و “لوکس ” صرفاً مربوط به لذت طلبی[11] می باشد (تینان و همکاران ،2010) .مردم
نام های تجاری لوکس را با عنوان برند های با ویژگی های زیر تشخیص می دهند :شناسایی(تایید )جهانی ،شایستگی ای هسته ای،کیفیت بالا،نوآوری ،تبلیغات قوی ،ارائه در مغازه های تمیز و خدمات عالی به مشتریان . (گازوین لای و همکاران ،2011).لورنت و دوبیس (1994)و دوبیس ،لورنت و چلار (2001) دریافتند که توجه های مصرف کنندگان به سمت مفهوم لوکس و نام های تجاری لوکس به گونه قابل توجهی متفاوت می باشد .مصرف کنندگان به گونه همزمان احساسات مثبت و منفی قوی به سمت لوکس نشان می دهند –با درصد کمی که اظهار بی تفاوتی می کنند .اشخاص به گونه طبیعی واژه لوکس را با عباراتی از قبیل باکلاس ،باکیفیت ،طعم خوب و طبقه عالی و همچنین کم زرق و برق و طعم بد اظهار می کنند  .مصرف کنندگان مرفه معمولا توجه مثبتی به سمت مفهوم لوکس اظهار می کنند .آن ها لوکس را به عنوان قسمتی از زندگیشان در نظر می گیرند .اشخاص کمتر آشنا با مفهوم لوکس به نظر عیب جو تر هستند .آن ها اغلب در مورد خرید مطمئن نیستند و توجه ترکیبی به مفهوم لوکس دارند ومفهوم ضمنی منفی روی این  دیدگاه وجود داردکه افراد کالای لوکس می خرند تا شبیه افراد مرفه   باشند و متفاوت به نظر برسند.به گونه کلی اکثر افراد توجه مثبتی به سمت نام  تجاری  لوکس مطرح کردند در حالی که فقدان نسبی تخصص و آشنایی با خرید نام های تجاری لوکس را می پذیرند(استیج من[12] و همکاران ،2007) .

1 Sekora

2anything unneeded

3 Tynan

4 conspicuous consumption

5 Vigneron

6 Johnson

7Wiedman et al

1 Vickers and Renand

2 Buchanan-Oliver et al

3 Dubois and Czellar

4 self-indulgence

1 Stegemann

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4 هدف اساسی از انجام پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تنوع کانال های توزیع (بوتیک /مغازه های کوچک و مجزا،
مرکز خرید/پاساژ ، نمایندگی و اینترنت/وب) روی ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس می باشد وهدف فرعی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان با در نظر داشتن کانال های توزیع متنوع می باشد .