عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر کانال های توزیع متنوع برارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

2تشریح و اظهار مساله

در گذشته اغلب شرکتها از یک کانال توزیع ،برای فروش به یک بازار مشخص یا بخش به خصوصی از بازار بهره گیری می کردند .امروزه به دلیل تنوع بخش های مختلف مشتریان و امکانات متنوع کانال های توزیع ،بسیاری از شرکتها به سراغ روش توزیع چندکاناله رفته اند و بدین ترتیب می توانند با بهره گیری از هر کانال ،به بخش یا بخش های ویژه دسترسی داشته و پوشش کاملتری داشته باشند . البته وقتی از کانال های مختلف بهره گیری می گردد ،همیشه خطر رقابت ناصحیح هست و می بایستی کوشش گردد مصرف کننده نهایی به هر طریق و از هر کانالی که کالای ما به دستش می رسد ،قیمت واحد داشته باشد ؛اگر این طور نباشد به فروش و حیثیت شرکت آسیب می رساند(محب علی و فرهنگی ،1377؛ص282).شرکت هایی که استراتژی چندکاناله بکارمی گیرند با این مسئله مواجه هستند که چگونه منابع را در سرتاسر کانال های موجود برای رساندن محصولات به مصرف کننده نهایی تخصیص دهند (کیم و همکاران،2010) و اینکه کدام کانال بایستی مورد تاکید قرار گیرد ؟کدام نباید مورد تاکید قرار گیرد ؟ تحقیقات گذشته نشان داده اند که کوشش های بازاریابی می تواند به گونه کارآمدتری در سرتاسر کانال ها تخصیص یابد،با این تفاصیل دانش ما در مورد این مسئله محدود می باشد (نسلاین و شنکر [1]،2006).در مورد شرکت های تولید کننده اجناس لوکس تنوع کانال های توزیع
می تواند منجر به خسارت به تصور از برند شان و کمبود محصولشان گردد و به دلیل اینکه کالای لوکس خارجی ،کالای با ریسک اجتماعی و اقتصادی بالا می باشد پس بایستی از طریق کانالی که ویژگی های فروشگاهی نام  تجاری  لوکس خارجی را حفظ می کند پیشنهاد گردد (کیم و همکاران ،2010) .پس شرکت های تولیدی نام های  تجاری لوکس خارجی نیاز دارند تا بدانند: ارزش  برند مشتریان در شهر کرمان  چه چیزی می باشد ؟ چه چیزی باعث وفاداری  آن ها به نام  تجاری می گردد ؟ و اینکه بهترین کانال توزیع نام  تجاری لوکس در شهر کرمان کدام کانال می باشد؟

1- 3 ضرورت انجام پژوهش

باتوجه به آن چیز که در قسمت اظهار مسئله مطرح گردید لازم می باشد تا شرکت ها بدانند ازچه کانالی محصول خود را توزیع کنند تا تصور بهتری از برند شان ارائه گردد و اینکه چه عامل هایی (ارزش های برند  ) با در نظر داشتن نوع خرده فروشی بایستی بیشتر مورد تاکید قرار گیرد یا ایجاد گردد تا باعث افزایش وفاداری هر چه بیشتر مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس خارجی و کانال های توزیع گردد .

1 Nesline &shanker

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4 هدف اساسی از انجام پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تنوع کانال های توزیع (بوتیک /مغازه های کوچک و مجزا،
مرکز خرید/پاساژ ، نمایندگی و اینترنت/وب) روی ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس می باشد وهدف فرعی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان با در نظر داشتن کانال های توزیع متنوع می باشد .