عنوان کامل پایان نامه :

  ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت موضوع

تحلیل پوششی داده ها، روشی غیرپارامتریک و مبتنی بر برنامه ریزی خطی می باشد که توسط چارنز و همکارانش برای ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری که وظایف یکسانی انجام می دهند، ابداع گردید. به علت بهره گیری های موفق و کاربردهای بسیار زیادی تحلیل پوششی داده ها و همچنین تحقیقات و مطالعات موردی دیده شده در چند سال گذشته، این تکنیک رشد بسیار روزافزونی داشته می باشد. نگهداری و تعمیرات نیروی هوایی ایلات متحده در جایگاه های جغرافیایی متفاوت، عملکردی نیروی پلیس انگلستان و بانک های کانادا، کارایی دانشگاه ها در ایالات متحده، انگلستان و فرانسه از نمونه کاربردهای تحلیل پوششی داده ها در دنیا امروز ی می باشد. همچنین از این تکنیک برای طراحی چیدمان کارخانه بهره گیری شده می باشد.(Amin , Toloo, 2006)

اندازه گیری کارایی بخاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین قرار داشته می باشد. دستیابی به دانش بدون ابهام، سالهای متمادی بشر را دچار چالش ساخته می باشد. از هنگامی که ارسطو منطق دو ارزشی را معرفی کرده، تا کنون بشر توانسته می باشد با کمک و بهره گیری از آن به موفقیتهای چشمگیری دست یابد. فناوری رشد کرده و روز به روز کارآمدتر شده می باشد. در اوایل قرن بیستم، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که ساختارهای سنتی علوم، پاسخگوی پدیده های کشف شده نیست. منطق فازی گونه ای بسیار مهم از منطق می باشد که توسط استاد ایرانی پرفسور لطفی زاده در سال 1965 مطرح گردید و به گونه جدی پیش روی منطق دودویی ارسطویی قرار گرفت و این منطق نه تنها در حوزه تئوری بلکه در صنعت نیز به کار رفته و پژوهشگران زیادی را مشغول به پژوهش در این زمینه کرده می باشد. تئوری مذکور کاربردهای زیادی در پژوهش در عملیات، علوم مدیریت، تئوری کنترل و بسیاری زمینه های دیگر دارد.

منطق فازی در آغاز به عنوان روشی برای پردازش اطلاعات معرفی گردید که عضوهای یک مجموعه علاوه بر دو حالت قطعی عضو بودن و نبودن حالت بین این دو را نیز تعریف می کردند. فازی به جای پرداختن به صفر و یک، از صفر تا یک را مورد مطالعه و تحلیل قرار می دهد. به اظهار دیگر مجموعه ای که در منطق ارسطویی دارای دو عضو صفر و یک می باشد در منطق فازی به مجموعه ای با بی نهایت عضو که دارای مقادیری از صفر تا یک هستند تبدیل می گردد و به این شکل منطق فازی به اعمال و طرز فکر آدمیان بیشتر نزدیک می گردد(کاظمی و همکاران، 1386).

صنعت سیمان مانند صنایع مهم و جایگزین ناپذیر می باشد. صنعت سیمان کشور، با سابقه 70 سال تولسد یکی از صنایع زیربنایی می باشد که ارتباط و پیوندی عمیق با طیف گسترده ای از صنایع و مراکز خدماتی گوناگونی مستقر نموده می باشد. از موارد مصرفی صنعت می توان به بهره گیری در سازه های ویژه زمینی و دریایی، سدسازی، اسکله ها، نیروگاه ها، برج ها ی بلند، چاه های نفت و … تصریح نمود.کشور ایران از لحاظ  جغرافیایی در منطقه ای واقع شده که سلسله کوه های آهکی آن را احاطه نموده، و در نتیجه مواد اولیه برای تولید سیمان در داخل کشور به وفور پیدا نمود می گردد.

سیمان بعنوان یکی از مهمترین فرآورده های ساختمانی تأثیر اساسی در پیشبرد برنامه‌های عمرانی کشور دارد و در بخشهای اساسی ساخت و ساز چه بعنوان بتن و چه بعنوان فرآورده های بتنی و کارهای بنائی مصرف میشود. سیمان، یک محصول صنعتی می باشد که پس از تولید حکم مواد اولیه برای صنعت ساختمان و بسیاری صنایع مرتبط با فعالیتهای عمرانی را دارد.از طرفی هر گونه بی توجهی به کیفیت محصول ساخته شده سیمانی، از قبیل بتن آماده و یا قطعات بتنی سازه ای، تأثیرات نامطلوب وسیعی در امنیت و پایداری سازه ها و اقتصاد ملی دارد.زیرا بتن، در تک تک پروژه های عمرانی مهمترین نقشهای سازه ای از قبیل فونداسیونها، ستونها، سقفها و دالهای بتنی باربر را بر عهده میگیرد که مهمترین بخشهای هر پروژه از نگاه ایمنی، مقاومت و دوام میباشند.(جوهری،1387)

ایران هشتمین تولید کننده سیمان در دنیا و دومین کشور بعد از ترکیه در خاورمیانه می باشد که در سال 2009 در حدود 65 میلیون تن سیمان تولید کرده و به 40 کشور دنیا نیز صادر کرده می باشد. تولیدات سیمان در ایران در حدود 1.8 درصد از تولیدات سیمان در دنیا را شامل می گردد و نیز در حدود 1.6 درصد از کل سیمان تولید شده در دنیا را مصرف می نماید.(سالنامه آماری بهره وری کشور،1390)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار

  • توسعه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی[1] و روش حل آن
  • تعیین شاخص های اصلی ورودی و خروجی شرکت های تولید کننده سیمان برای تعیین کارایی هر کدام از آن ها
  • محاسبه ی کارایی هر کدام از شرکت های سیمان سازی
  • رتبه بندی شرکت های تولید کننده سیمان فعال در کشور

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]Fuzzy parameter

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس