عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر کانال های توزیع متنوع برارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

1مقدمه

خرده فروشی چندکاناله پدیده جدیدی نیست و یک خرده فروش می تواند از هر کانالی شروع کند و به سمت کانال های بعدی حرکت کند.مشتریان چند کاناله  به عنوان “مشتریانی که در بیش از یک کانال در دوره زمانی معینی به خرید می پردازند” تعریف شده می باشد .مشتریان چندکاناله برای موفقیت خرده فروشان مهم هستند به دلیل اینکه آن ها بیشتر هزینه می کنند و وفاداری بیشتری نسبت به مشتریان تک کاناله نشان می دهند (نوح و لی[1] ،2011).کانال ها به گونه معمول شامل فروشگاه ها،وب سایت ها ،کاتالوگ ، نیروی فروش ،آژانس های طرف سوم ، مراکز تماس و …  می باشند .مدیریت مشتریان چندکاناله یک موضوع داغ برای شرکت های متعددی در تعداد زیادی از صنایع از قبیل کالاهای مصرفی ،شرکت های B2B، خرده فروشی و خدمات می باشد .در سال های اخیر عملکرد بازاریابی چندکاناله به گونه فوق العاده ای رشد نموده و رشد آن ها قابل پیش بینی می باشد (نسلاین و شنکر[2] ،2009) .در ایران نیز می توانیم خرده فروشی چند کاناله را برای پوشاک مارک دار خارجی نظاره کنیم .فروش این قبیل پوشاک را می توان از طریق نمایندگی ها  ،پاساژ ها ،بوتیک ها و اینترنت و …  در سطح شهر های کشور نظاره نمود . در حدود 85 % حجم بازار پوشاک کشور را اجناس وارداتی در برگرفته می باشد(روزنامه ابتکار ،1388). با امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با سوریه  واردات کالا از سوریه مشمول تخفیف 60 درصدی در سود بازرگانی می گردد. همین موضوع زمینه را برای ورود پوشاک به کشور توسط دلالان فراهم می سازد (خبرگزاری مهر ،1390).به علت اینکه پوشاک مارکدار  یک محصول لوکس با ریسک اجتماعی-اقتصادی می باشد ،بایستی از طریق کانالی به فروش رسدکه  تصور لوکس از این محصول را حفظ کند .علاوه براین کارشناسان به شرکت های سازنده این محصولات پیشنهاد می کنند باتوجه به کانال های خرده فروشی که قادرند  ویژگی های  نام  تجاری  را القا ء کنند و نیازهای گروه های مشتریان متفاوت را برآورده سازند تصمیم گیری کنند(کیم وهمکاران،2010).پس شرکت های تولیدی نام های تجاری  لوکس خارجی نیاز دارند تا بدانند: ارزش مشتریان در کشور مقصد چه چیزی می باشد ؟ چه چیزی باعث وفاداری برند شان می گردد ؟ و اینکه بهترین کانال توزیع نام  تجاری شان در کشور مقصد کدام کانال می باشد ؟بنابراین نیاز می باشد تحقیقی در این  زمینه انجام گیرد .در این بخش با مفهوم کانال توزیع ،کانال های توزیع متنوع ،ارزش برند  ،وفاداری مشتری آشنا می شویم  و در پایان مختصرا به وضعیت  بازار پوشاک ایران می پردازیم .

1Noh & Lee

2 Neslin&  Shankar

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4 هدف اساسی از انجام پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تنوع کانال های توزیع (بوتیک /مغازه های کوچک و مجزا،
مرکز خرید/پاساژ ، نمایندگی و اینترنت/وب) روی ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس می باشد وهدف فرعی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان با در نظر داشتن کانال های توزیع متنوع می باشد .